Koji sve pregledi očekuju trudnice?

trudnoca

Ukoliko ste ostali u drugom stanju, sigurni smo da nema lepše vesti i sreće za vas, ali je to još jedan signal da dodatno obratite pažnju na svoje zdravlje. Postoji niz obaveznih pregleda kontrolnih tokom trudnoće, koji pre svega podrazumevaju redovne mesečne kontrole kod vašeg ginekologa.

Redovne kontrole tokom trudnoće bitne su jer se tako prati razvoj ploda, telesne težine ploda, sam položaj ploda, položaj placente kao i količinu plodove vode. Takođe, trudnicama se rade i vaginalni i cervikalni bris (to je uglavnom na svake dve kontrole) kao i obavezni Papanikolau test.

Budućim mamama poželjno je da ginekolog uradi i pregled dojki te i da proveri njihovu veličinu, oblik i položaj bradavica; a jer često se tokom trudnoće ustanovi da trudnica ima ravne bradavice, te je potrebno posavetovati je o daljim pregledima i edukovati je o dojenju.

Koje preporuke ginekolozi daju trudnicama?

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, izdalo je zvanično uputstvo lekarima, koje preporuke je potrebno svako od njih da daje budućim mama.

Trudnicama se preporučuje izbegavanje preparata od gvožđa tokom trudnoće, i to jedino ukoliko nije potvrđeno da trudnica boluje od anemije. Još uvek ne postoji i dokaz da gvožđe utiče na zdravlje majke bebe ili majke u slučajevima kada anemija nije potvrđena.

Bitno je da lekar upozori trudnicu na maksimalan unos vitamina A, koji je 700 mg jer prekomerne količine mogu biti teratogene. Preporučuje se i da trudnice izbegavaju prekomerno unošenje džigerice ili proizvoda od džigerice takođe.

Preporuke je i da trudnice izbegavaju rutinske primene vitamina E i D, ali i da lekar informiše buduću mamu kako da smanji rizik od bakterijskih oboljenja kao što su listeroza, trihineloza kao i salmoneloza.

Trudnicama je ograničen i unos lekova, a oni se koriste isključivo kada je to neophodno, dok je lekar u obavezi da pruži savet budućim mamama u vezi sa bavljenjem sportskih aktivnosti. Bitno je da se izbegavaju aktivnosti koje mogu dovesti do povrede stomaka, padova ili narušavanja disanja.

 

 

Koji su obavezni ultrazvučni pregledi tokom trudnoće?

Obavezni ultrazvučni pregledi trudnica rade se od 5 do 7 puta tokom trudnoće, i to pre svega na početku – kada se trudnoća i utvrđuje, a potom na svakih mesec ili dva. Ginekolog će, ukoliko za to postoji potreba, preglede raditi i češće, a najmanje jedan ultrazvučni pregled je detaljan i to je takozvani ekspertski ultrazvuk. On se radi između 12. i 14. nedelje trudnoće, dok se između 20. i 24. nedelje trudnoće takođe radi kada že ginekolog realizovati najdetaljniji i najpouzdaniji pregled vaše bebe tokom same trudnoće.

Prvi ultrazvučni pregled potrebno je uraditi oko osme nedelje trudnoće, dok se četiri nedelje kasnije tačnije oko 12. nedelje očekuje detaljan ultrazvučni pregled koji je praćen Dabl testom.

Naredni pregledi su takozvani kontrolni ultrazvučni koji se uglavnom rade na mesec ili dva, u zavisnosti od procene lekara koji vam vodi trudnoću. Kod zdravih trudnica koje nemaju rizičnu trudnoću sve do 28. nedelje se pregledi obavljaju na po mesec dana, a zatim u periodu od 36. nedelje na svake tri nedelje.

Šta je CTG pregled?

Kod budućih mama nakon 36. nedelje trudnoće radi se i takozvani CTG odnosno praćenje maminih kontrakcija i srčanih tonova bebe, a pregledi se obavljaju na po nedelju dana sve do termina porođaja. Nakon završetka 40. nedelje trudnoće ovi pregledi se rade na svaka dva dana, a ukoliko trudnica uđe u 41. nedelju onda se rade svakog dana. U pojedinim slučajevima lekar će savetovati indukovani porođaj, naročito ukoliko se trudnoća prenese u 42. nedelju, a to se radi kako bi se izbegle potencijalne komplikacije.

Šta je Dabl test?

Test koji spada u skrining preglede, Dabl test treba da pokaže koliko je visok rizik od nekog zdravstvenog problema, a na osnovu skrining testa vaš ginekolog može proceniti da li su potrebna neka dodatna ispitivanja.

Bitno je samo znati da ovi skrining testovi nisu dijagnostički, a to znači da na osnovu njihovih rezultata nije moguće utvrditi da li neko zdravstveno stanje zaista postoji. S tim u vezi test može pokazati visok rizik od nekog zdravstvenog problema iako ga zapravo nema. Naravno dešava se i obrnuto, da zdravstveni problem postoji, iako su rezultati skrining testa pokazali da je rizik nizak.

 

Dabl test služi lekarima u cilju ranog otkrivanja poremećaja u razvoju hromozoma kod fetusa i to ukoliko je prisutan: Daunov, Patauov ili Edvarsdov sindrom.

Test opterećenja glukozom

Takozvani OGTT test se kod trudnica radi između 26. i 28. nedelje trudnoće, a on pokazuje koliko dobro vaše telo podnosi šećere koje može dobiti iz hrane. Praksa pokazuje da se u trudnoći može pojaviti visok nivo šećera u krvi, iako buduća mama ranije tih problema nije imala. Naravno, uz odgovarajući režim ishrane, terapiju i fizičku aktivnost sve se da rešiti.

Related Posts