Naslovna reportaže Prirodni amfiteatar na Bešnjaji։ počela sa radom „Učionica na otvorenom“